OVAM bouwt mee aan afvalvrij Sint-Niklaas

Gepubliceerd op 20/01/2017

De grondstofvoorraden slinken en de aarde warmt op: om onze toekomst veilig te stellen, zijn drastische maatregelen nodig. De OVAM gelooft dat lokale besturen vaak het verschil kunnen maken, en daar willen we ze zoveel mogelijk bij helpen. Zo slaan we de handen in elkaar met de stad Sint-Niklaas.

Ambitieus

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas, afvalintercommunale MiWA en de OVAM zetten zich al jaren samen in om van Sint-Niklaas een afvalarme stad te maken. Op 15 december 2016 ondertekenden de drie partijen een nieuw samenwerkingsverband. De basis van dat partnerschap? Een ambitieus toekomstplan. De voorbereiding begon in 2016 en bepaalde projecten zijn al opgestart.

Sint-Niklaas kiest uitdrukkelijk voor een kwalitatief, hoogwaardig en (kosten-)efficiënt afvalbeleid. Samen zullen we de volgende jaren werken aan de implementatie van ondergrondse containers en een afvalinzamelsysteem voor hoogbouw. Ons uitgangspunt: als we mensen meer willen laten sorteren en recycleren, dan moeten we het hen makkelijker maken.

Om van Sint-Niklaas een plek te maken waar mensen graag wonen, moeten we bovendien gaan voor een stad zonder zwerfvuil. Zwerfvuil is een ernstig probleem in Vlaanderen. Indevuilbak wil daar met verschillende campagnes en acties komaf mee maken. Zo ondersteunen ze coachingtrajecten voor lokale besturen. Ook Sint-Niklaas doet mee aan zo’n traject. De hoofdstad van het Land van Waas kan dus rekenen op medewerkers van het OVAM-netheidsnetwerk om haar zwerfvuilbeleid en -acties intensief te begeleiden.

Groene events

De stad wil ook gaan voor afvalarme en duurzame evenementen, zoals Villa Pace. Door het gebruik van herbruikbare bekers en de deelname aan OVAM’s GroeneVent Award mag het festival zich een pionier noemen. Initiatieven zoals Villa Pace kunnen op termijn uitgroeien tot een groen en duurzaam aankoopbeleid van de stad.

En er staat nog meer op de agenda: de sanering van de historische gasfabrieksites, een proefproject rond het Vlaamse asbestafbouwbeleid, de vervollediging van de gemeentelijke inventaris, … Kortom, dit ambitieuze partnerschap plaveit de weg voor heel wat toekomstige realisaties in Sint-Niklaas.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij