01/01/2009

OVAM

Terug naar artikeloverzicht

Afval is één van die onaangename bijverschijnselen van onze samenleving. Niemand houdt er van, iedereen produceert het. Niemand voelt zich rechtstreeks of uitsluitend verantwoordelijk, iedereen moet nochtans zijn steentje bijdragen.

De Vlaamse overheid bepaalt het wettelijke kader in het Afvalstoffendecreet. Dit decreet wijzigde herhaaldelijk waarbij de klemtoon van definitieve verwijdering van afvalstoffen geleidelijk aan verschoof naar het voorkomen en nuttig toepassen van afvalstoffen. De grote betrachting van de overheid is de gezondheid van de mens en het milieu te vrijwaren tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan.

De OVAM is Vlaamse administratie die de wetgeving voorbereidt en de uitvoering ervan mogelijk maakt. Daarvoor beschikt ze over verschillende instrumenten zoals subsidies, heffingen, sensibilisering, regelgeving, engagementen van de industrie, ...

De lokale overheden zoals gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hebben de bevoegdheid om het afvalbeleid op lokaal vlak en met respect voor de wetgeving, te organiseren. Ze baten onder meer containerparken uit en zorgen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

De privaatrechtelijke afvalbedrijven zamelen afvalstoffen in en verwerken ze.

Ook zijn er tal van partners zoals FOST Plus, Bebat, Recupel, ... Zij organiseren voor hun specifieke sector de afvalophaling.

Maar uiteraard werkt dit allemaal slechts als iedereen, burgers en bedrijven, zijn verantwoordelijkheid opneemt: minder afval produceren en correct sorteren.

Dus, op wie rekent u voor een proper milieu?
De OVAM rekent alvast op u.
Samen maken we morgen mooier