08/03/2021

Ossiado bv werd toegevoegd aan ons adresboek

Terug naar artikeloverzicht

We verwelkomen Ossiado bv in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Advies en begeleiding in bodembewust bouwen: - Bodem/grond-gerelateerde vraagstukken en uitdagingen bij stadsontwikkelingsprojecten, ontwikkeling van bedrijventerreinen, bouw- of infrastructuurwerken. - Onafhankelijke analyse bij vragen, discussies of onvoorziene omstandigheden met het oog op haalbare, gedragen oplossingen. Flexibele inzet bij projectmatig werk (milieu-uitdagingen in bouw).

Klik hier om het profiel te bekijken