05/07/2022

Oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in het freatisch grondwater in Vlaanderen 2022

bodemstaal
Terug naar artikeloverzicht

Dit rapport geeft de resultaten weer van een eerste oriënterend onderzoek naar diffuse verspreiding van PFAS in grondwater in het freatisch grondwater in Vlaanderen.

Momenteel is er nauwelijks informatie beschikbaar over het algemene voorkomen van PFAS in het grondwater in Vlaanderen. De VMM voerde een eerste screeningsonderzoek uit naar diffuse PFAS-verspreiding in het ondiepe freatische grondwater in Vlaanderen.

In een eerste screeningsonderzoek naar diffuse PFAS-verspreiding in het ondiepe freatische grondwater werd het volgende vastgesteld:

  • 17 van de 45 onderzochte PFAS werden gedetecteerd. Het betreft o.a. 12 stoffen van de PFAS-20 (= de meest relevant geachte PFAS conform de Drinkwaterrichtlijn), waaronder ook de 10 stoffen van de ‘List facilitating Annex I/II review process’ voor de Grondwaterrichtlijn.
  • De meest frequent voorkomende PFAS zijn PFBA, PFBS, PFOA en PFOS en dit zowel in hogere als lagere concentraties.
  • Er zijn locaties buiten de provincie Antwerpen waar geen enkele PFAS werd gedetecteerd.
  • Er wordt een overschrijding vastgesteld voor het meest strenge voorstel van normenkader op 46% van de locaties en voor de 2 minst strenge voorstellen van normenkaders op respectievelijk 1% en 12% van de locaties (voornamelijk in provincie Antwerpen). Deze vaststelling is mogelijk het gevolg van puntverontreinigingen.

De meetresultaten waarop dit rapport gebaseerd is, zijn ook beschikbaar via de PFAS-verkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Verder onderzoek is echter noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de verspreiding van PFAS gebeurt en wat de link is met eventuele puntbronverontreinigingen.

 

Lees het rapport

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid