25/08/2012

Opstellen van een indicatorenset over de perceptie, houdingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot het milieu

Terug naar artikeloverzicht

Het rapport bevat een onderbouwde set van indicatoren over de perceptie, houdingen en gedragingen van de Vlamingen met betrekking tot het milieu. Als bron wordt voornamelijk de SCV-survey gebruikt, maar ook de milieumodule van de internationale ISSP-survey. Een aantal indicatoren wordt gebruikt voor de opvolging van het huidige milieubeleidsplan (MINA 4). De indicatoren zullen door de Studiedienst van de Vlaamse Regering op regelmatige basis geactualiseerd worden, naargelang de noodzaak en de relevantie van een actualisering.

 

Uitgever: Studiedienst van de Vlaamse Regering