21/08/2023

Opstart BBT-studie duurzaam watergebruik en -verbruik

waterdruppel
Terug naar artikeloverzicht

Het  BBT-Kenniscentrum van VITO is gestart met een nieuwe BBT-studie voor duurzaam watergebruik en -verbruik.

Deze studie zal enerzijds focussen op sectoren die veel water verbruiken of die economisch sterk afhankelijk zijn van water en anderzijds op activiteiten met een belangrijke impact op water, onafhankelijk van de sector. De BBT-studie zal een actualisatie geven van de milieuvriendelijke technieken die in industrie en landbouw kunnen bijdragen tot de drietrapsstrategie: voorkomen, beperken & duurzaam en veilig invullen van de watervraag, waarbij veilig staat voor zo weinig mogelijk risico’s voor mens en milieu. Daarnaast zal er gekeken worden hoe er rekening gehouden kan worden met: het juiste water (‘fit for use’ principe), op de juiste plaats, op het juiste moment. Met deze BBT-studie is het dus de bedoeling om duurzaam watergebruik na te streven in de Vlaamse industrie en landbouw, in het bijzonder om de kans op periodes van waterschaarste en droogteproblematiek zo klein mogelijk te houden.

De scope, aanpak en finaliteit van deze studie zal besproken worden met de leden van het begeleidingscomité op 18 september 2023.

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met An Derden.