22/06/2021

Oproep kwaliteitskamer Water-Land-Schap 2.0

water
Terug naar artikeloverzicht

Water-Land-Schap is een programma dat steunt op drie pijlers: water, landbouw en landschap.

​Het doel van het programma is problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

Voor de samenstelling van een begeleidende kwaliteitskamer zijn we op zoek naar experten in de thema's water, landschap(sontwerp), landbouw en/of procesbegeleiding (en bij voorkeur een combinatie ervan).  Die experten ondersteunen de innovatieve en gebiedsgerichte uitvoering van WLS 2.0 in Vlaanderen. Op verschillende tijdstippen in het programma wordt over de lopende projecten en de gebiedsprogramma's van Pad 1 en Pad 2 advies gevraagd.

Meer weten of zich kandidaat stellen als expert, hier vindt u meer informatie​.

 

 

Bron: De Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid