23/04/2004

Oprichting van de Strategische Adviesraad RWO binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister Marino KEULEN:

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief tot oprichting van de Strategische Adviesraad RWO binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De Strategische Adviesraad RWO heeft onder meer als taak uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed. Deze adviesraad wordt opgericht in het kader van het project Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) waarbij de beleidsdomeinen binnen de Vlaamse administratie worden geherstructureerd.

Bron : persdienst Vlaamse regering