03/04/2023

Oprichting kenniscentrum GreenSupport: verduurzamen van de groen- en sierteeltsector

tuin_madeliefjes_gazon-klein.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse regering geeft op voorstel van Vlaams minister Demir groen licht voor de oprichting van een nieuw kenniscentrum, GreenSupport. Dit moet de groen- en sierteeltsector helpen om de transitie te maken naar een klimaatrobuust en biodivers Vlaanderen. GreenSupport wordt opgericht binnen het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), een onafhankelijk kenniscentrum. Het zal professionele kennis verspreiden via adviezen, onderzoek en demonstratiezones en de samenwerking tussen de verschillende spelers in de groensector stimuleren. Verduurzaming is nodig, want groenaanleg is nu vaak enkel gericht op esthetiek en te weinig op biodiversiteit.

De ondersteuning van 600.000 euro is bedoeld voor 3 jaar. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:  “GreenSupport zal onderzoek doen naar vernatting, juiste planten op de juiste plaats, natuurinclusief bouwen, enz. De werking van GreenSupport helpt tuinaannemers, groendiensten en tuincentra het goede voorbeeld te geven en zo draagvlak te creëren voor klimaatbestendige en biodiverse groenzones.  Dit moet resulteren in een toename van het aantal klimaatbestendige groenaanlegprojecten.”

Overgang naar biodivers Vlaanderen

Achter al het groen in tuinen, parken, lanen … staat een hele keten. Van kwekers en tuin- en landschapsarchitecten tot groendiensten, tuincentra en eindgebruikers. Het kenniscentrum zal hen bijstaan in het maken van de overgang naar klimaatrobuuste aanleg.

Wat is nu klimaatrobuust groen? Dat kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van het gebied, bomen zijn die beter bestand zijn tegen zon en hitte. Of aanplantingen die bestand zijn tegen zware regenval. Ook wadi’s of extra gevelgroen zijn belangrijk.

Vlaams minister Demir: “De groensector is op dit ogenblik nog erg gericht op esthetiek, en in mindere mate op biodiversiteit, en dat laatste is belangrijk is om bestand te zijn tegen extreem weer. Gazons als een biljartlaken, invasieve exoten of steriele bloemen dragen bijvoorbeeld weinig bij aan de biodiversiteit. Ook worden nog te vaak pesticiden of niet-natuurlijke meststoffen en verbeteraars gebruikt.”

Doordat het kenniscentrum zowel academici als organisaties die in de praktijk actief zijn, samenbrengt, kan het wetenschappelijke kennis verspreiden onder al wie actief is in de groen- en sierteeltsector  en de  innovatieve aanpak stimuleren die nodig is om de overgang te maken naar  biodivers en klimaatadaptief groen.

Meer info

pbm.omgeving@vlaanderen.be