26/06/2023

Opnieuw 1.200 landbouwbedrijven kunnen zich aanmelden om hun asbestdak kosteloos te laten ophalen

asbest golfplaten.jpg
Terug naar artikeloverzicht

In 2021 ging het protocol voor een asbestveilige land- en tuinbouwsector van start. Sindsdien meldden al 1.808 landbouwers zich aan om hun asbestdak kosteloos te laten ophalen door de OVAM. Door het grote succes van de oproep, nam de OVAM al een tijdje geen nieuwe meldingen meer aan omdat de beschikbare budgetten uitgeput waren. Nu er in 2023 nieuwe budgetten vrij gemaakt zijn, organiseert de OVAM een nieuwe oproep waarbij tot 1.200 bedrijven uit de landen tuinbouwsector zich kunnen aanmelden. De land- en tuinbouwsector is dan ook vragende partij om hun gebouwen asbestveilig te maken.

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan asbestafbouw goed. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Dat betekent dat de Vlaamse Regering risico’s aan asbestvezelblootstelling uit onze leefomgeving wil wegnemen. Er zijn meer dan 3.500 asbestmaterialen gekend, maar in gewicht en volume bestaat het grootste asbestpassief uit asbestcementen buitenbekleding. Burgers worden ontzorgd en ondersteund door de bronophalingsprojecten van steden en gemeenten, die de OVAM financiert. Maar voor specifieke doelgroepen zoals het onderwijs, de zorgsector of de landbouwsector wordt gewerkt met specifieke sectorprotocollen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met het Actieplan Asbestafbouw hebben we al talloze bedrijven in de Vlaamse land- en tuinbouw overtuigd van het belang van asbestveilige gebouwen en hen daarbij ondersteund. Omdat de vraag echter groot blijft, steken we nog een tandje bij en trekken we die ondersteuning ook dit jaar verder door. Zo beschermen we niet enkel ons leefmilieu, maar ook de gezondheid van de toekomstige generaties in onze land- en tuinbouwsector.”

Budget voor 1.200 locaties

Het sectorprotocol voor land- en tuinbouwbedrijven nam een vliegende start in 2021. De OVAM ontving al 1808 aanmeldingen en kon intussen al bij 1.232 landbouwbedrijven het asbestdak ophalen, goed voor ongeveer 772.000 m² verwijderde asbestdaken. 9,2 % van de landbouwers hebben hun dak verwijderd naar aanleiding van een volledig sloop van het gebouw, 76,6 % binnen een renovatie en 14,2 % in het kader van een herbouw. De verwijdering van het asbestdak stimuleert landbouwers ook om het zonnepotentieel van het dak te onderzoeken. Netbeheerder Fluvius biedt hen een premie voor het plaatsen van zonnepanelen op niet-verwarmde ruimtes: https://www.fluvius.be/nl/premies/premies-voor-bedrijven/asbestverwijdering-niet-verwarmdegebouwen-plaatsing-zonnepanelen

Hoe kan je aanmelden?

Aanmelden is eenvoudig via een webformulier op de website van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-voor-land-en-tuinbouw Na goedkeuring van het dossier heeft de landbouwer tot 1 jaar de tijd om de ophaling in te plannen. De OVAM neemt daarbij de kost volledig op zich. De landbouwer zorgt voor de financiering van het nieuwe dak. Zo kan de OVAM samen met de land- en tuinbouwsector inzetten op een versnelde afbouw van het asbestpassief.

Op dezelfde webpagina vinden landbouwers ook een brochure die de landbouwer informeert hoe hij veilig een asbestdak kan (laten) verwijderen.

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid