27/02/2018

Opmaak BBT-studie geluids- en trillingshinder bij bouw- en sloopactiviteiten

geluidshinder
Terug naar artikeloverzicht

Uit hinderenquêtes blijkt dat bouw- en sloopactiviteiten een stijgende bron van hinder vormen. Ook zal de verwachte transitie naar verdicht wonen de aandacht voor het bewaken van een aangename leefomgeving versterken.

De BBT-studie geluids- en trillingshinder bij bouw- en sloopactiviteiten anticipeert op deze evoluties en heeft tot doel maatregelen aan te reiken om geluids- en trillingshinder van deze activiteiten te beperken, bv. onder de vorm van een code van goede praktijk. Ook omkaderende maatregelen zoals communicatie met de buurt worden in de studie opgenomen.
Vergunningverleners en omwonenden alsook de bouwsector en particulieren zullen dus beroep kunnen doen op deze studie, die ook als basis kan dienen om de aanpak van deze problematiek te harmoniseren tussen de betrokken beleidsniveaus.

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met Adriaan Pelckmans.