Openbaar onderzoek Plan-MER voor ruilverkaveling Molenbeersel start op 6/01

Gepubliceerd op 08/01/2018

De gemeente Kinrooi en stad Bree organiseren i.s.m. VLM vanaf 6 januari 2018 een openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport van de ruilverkaveling Molenbeersel.

Om de mogelijke effecten van het ruilverkavelingsplan Molenbeersel op de mensen en het milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Die plan-MER werd goedgekeurd op 9 februari 2016. Begin 2018 organiseren we een openbaar onderzoek waarbij elke inwoner van de gemeente Kinrooi en stad Bree binnen het studiegebied het plan-MER kan inkijken en opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen.

Het openbaar onderzoek loopt van 6 januari 2018 tot en met 6 maart 2018. De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis van Kinrooi (Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi) en het stadhuis van Bree (Vrijthof 10, 3960 Bree) tijdens de openingsuren.

Ook digitaal kan je de documenten vanaf 6 januari bekijken, o.a. via deze vlm-website: via de zoekopdracht 'Molenbeersel' kom je op de projectsite van Molenbeersel terecht waarop de documenten gepubliceerd worden.

Als u opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, dan moet u dat schriftelijk doen, tegen ontvangstbewijs, of via een aangetekend schrijven naar het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kinrooi of naar het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Bree. Dit kan in de periode van 6 januari 2018 tot en met 6 maart 2018.

Meer info: project ruilverkaveling Molenbeersel

 


Bron: Vlaamse Landmaatschappij