23/06/2022

Openbaar onderzoek natuurinrichting Kraenepoel start vandaag

veldvijver
Terug naar artikeloverzicht

Van 23 juni t.e.m. 22 juli loopt in Aalter een openbaar onderzoek over het projectrapport van het natuurinrichtingsproject Kraenepoel.

De Kraenepoel in Aalter is een oude veldvijver van 22 hectare. Het is de enige overblijvende, goed ontwikkelde veldvijver in de streek. Veldvijers werden vroeger gebruikt om vis in te kweken. De laagblijvende begroeiing op de oevers is zeldzaam en behoort tot het Europees netwerk van natuurgebieden (“Speciale Beschermingszones”) waar extra inspanningen worden gedaan om bijzondere natuurwaarden te beschermen en te versterken met het oog op meer biodiversiteit. Concreet zal dat nu gebeuren via een natuurinrichtingsproject: er worden hydrologische ingrepen uitgevoerd om de watertoevoer te vergroten en om de waterkwaliteit te verbeteren. ​

Het openbaar onderzoek loopt tot en met 22 juli. Op 28 juni is er een infoavond op het terrein. Op 28 juni en 6 juli houden we zitdagen in het gemeentehuis van Aalter voor wie vragen of opmerkingen over de plannen heeft. 

​Meer info op de projectpagina​

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid