13/03/2019

Openbaar onderzoek De Liereman van start

Terug naar artikeloverzicht

Het openbaar onderzoek over het projectrapport van De Liereman loopt van 18 maart tot en met 16 april 2019.

Het natuurinrichtingsproject De Liereman is ingesteld op 13 juni 2014 nadat voor het projectgebied een onderzoek naar de haalbaarheid van natuurinrichting werd uitgevoerd. Met het huidige projectrapport begint nu een volgende fase in de procedure. Het is bedoeld als onderbouwing om de minister van Omgeving Natuur en Landbouw een weloverwogen beslissing te laten nemen over de te nemen maatregelen binnen het natuurinrichtingsproject.

In de infobrochure, die verspreid werd onder de eigenaars en gebruikers in het gebied, vind je zeer beknopte info terug over natuurinrichting in het algemeen, over natuurinrichting De Liereman in het bijzonder en over het openbaar onderzoek van het projectrapport. Meer uitgebreide info wordt aan de eigenaars, gebruikers en geïnteresseerden verstrekt via twee info-avonden. De meest uitgebreide info staat uiteraard in het projectrapport en de bijhorende kaartenbundel.

Als je opmerkingen of bedenkingen hebt bij de lijst van de te nemen maatregelen (of het projectrapport), dan kan je deze altijd kenbaar maken op één van de zitdagen (zie brochure) of op de gemeentehuizen van Oud-Turnhout, Arendonk of Ravels. Je kan er terecht tijdens de openingsuren gedurende de periode van het openbaar onderzoek dat loopt vanaf maandag 18 maart tot en met dinsdag 16 april 2019.

Het projectsecretariaat maakte een lijst van vermoedelijke belanghebbenden (eigenaars en gebruikers van percelen binnen de projectperimeter). Ook deze lijst wordt onderworpen aan het openbaar onderzoek. Zodoende kunnen voor het projectsecretariaat ongekende eigenaars of gebruikers van percelen binnen de projectperimeter zich vooralsnog aanmelden.

Alle opmerkingen of bedenkingen worden, na bespreking in de projectcommissie (met lokale vertegenwoordigers van de verschillende sectoren en eigenaars) en in het projectcomité (een ambtelijke afspiegeling van de projectcommissie), integraal en met het advies van de commissie en het comité aan de minister bezorgd. Deze legt aan de hand van dit dossier de lijst van maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten, al dan niet gewijzigd op basis van dit openbaar onderzoek, vast.

Eénmaal de maatregelen en uitvoeringsmodaliteiten zijn vastgelegd, kunnen door het comité, in samenwerking met de commissie, projectuitvoeringsplannen uitgewerkt worden. Ook deze worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Na advies van commissie en comité en vaststelling door de minister kan de uitvoering van deze plannen op het terrein aanvatten.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor de zitdagen kan je terecht op de projectpagina van De Liereman. Een vraag kan je ook sturen naar het algemeen infoadres van De Liereman.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid