19/06/2023

Op zoek naar een win-win voor landbouw en natuur

landbouw.jpg
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse overheid lanceert opnieuw de oproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 5 oktober 2023 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen dat zowel voor de landbouw als de natuur voordeel oplevert. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap Natuur en Bos. 

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft als doel initiatieven te ondersteunen die goed zijn voor zowel landbouw als natuur.  De projecten dragen bij tot het ontwikkelen van leefbare, rendabele landbouwpraktijken die ook de natuur in het landbouwgebied ten goede komen.  

Minister van Omgeving Zuhal Demir:  “Vanop het terrein weten we dat er goede samenwerkingen zijn tussen natuurbeheerders en landbouwers. De tegenstelling tussen de twee die vandaag de dag vaak wordt gemaakt moet dus op de schop. Met deze projectoproep roepen we alle landbouwers, natuurbeheerders en verenigingen op om met hun projecten te bewijzen dat er niet alleen in Vlaanderen plaats is voor beiden, maar dat ze tot mooie resultaten kunnen komen als ze de handen in elkaar slaan

Voorbeelden zijn onder meer melkveehouders die samen met natuurverenigingen of een regionaal landschap een weidevogelvriendelijk plan uitwerken voor hun bedrijf, een regionaal landschap of een agrobeheergroep die zorgt voor gezamenlijk beheer of de economische inzet van hagen en houtkanten (bijvoorbeeld het benutten van houtsnippers). 

Innovatief en inspirerend

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, is het belangrijk dat de projecten innovatief en inspirerend zijn, het goede voorbeeld geven en toepasbaar zijn op andere bedrijven. Concrete resultaten, praktische bruikbaarheid voor de landbouwers en samenwerking met partners zijn belangrijke selectiecriteria. Maatregelen die de problemen aanpakken aan de bron hebben een streepje voor.

De kandidaat-projecten mogen van start gaan vanaf 1 januari 2024 en lopen ten hoogste 2 jaar. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet minstens 25% van het totale bedrag zelf inbrengen. Er kunnen 4 projecten gesubsidieerd worden.

Praktisch

Info en indienen projectvoorstel: https://www.vlaanderen.be/projectoproep-landbouw-natuur-op-zoek-naar-een-win-win of via PBM.omgeving@vlaanderen.be

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid