Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Gepubliceerd op 26/11/2003


De regeringen van Nederland en Vlaanderen hebben met elkaar afgesproken om een zogeheten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium op te stellen. Deze Ontwikkelingsschets zal bestaan uit een samenhangend pakket van maatregelen en projecten voor het Schelde-estuarium. Bedoeling is dat rond 2010 de maatregelen zullen zijn uitgevoerd of dat minstens met de aanleg is gestart. De maatregelen zullen vooral gericht zijn op het garanderen en verbeteren van de veiligheid tegen overstromen, de toegankelijkheid van de Scheldehavens voor zeeschepen en de natuurlijkheid van het estuarium.


Voordat de Ontwikkelingsschets 2010 wordt opgesteld,worden ter voorbereiding de mogelijke gevolgen van die maatregelen onderzocht. Een belangrijk onderzoeksrapport is het Strategisch Milieueffectenrapport (kortweg S-MER). Het voorbereiden van het S-MER verloopt via een aparte procedure, die hierna kort beschreven staat. Deze Kennisgeving is de formele start van die procedure. In de Kennisgeving maken de initiatiefnemers bekend welk onderzoek zal worden gedaan in de voorbereiding van het S-MER. Iedereen die zich betrokken voelt bij het Schelde-estuarium en het beoogde onderzoek krijgt de gelegenheid daarop te reageren. De hier gekozen procedure is afgeleid uit de Europese, Vlaamse en Nederlandse regels over de milieueffect-rapportage. Het betreft een unieke grensoverschrijdende aanpak voor het gehele Schelde-estuarium.

De volledige tekst van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium en van de bijhorende onderzoeken kunt u ook raadplegen op www.proces.nl
Voor alle achtergrondinformatie over het Schelde-estuarium kunt u ook contact
opnemen met het Schelde Informatiecentrum www.scheldenet.be of www.scheldenet.nl

Bron: Proces.