Ontwerp code van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen

Gepubliceerd op 28/02/2012

Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling. Hoe beter afvalstoffen aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten om afvalstoffen geschikt te maken om opnieuw als materialen in te zetten. Dit verhoogt de kans op effectieve recyclage. Het sluiten van kringlopen staat voorop. De OVAM heeft in samenspraak met diverse stakeholders een ontwerpcode van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen opgesteld. De code bevat twee luiken. Ze gaat dieper in op de selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de producent. Daarnaast handelt ze over de inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen. Tot eind 2012 geldt een overgangsperiode en spreken we van de ontwerpcode. Tijdens deze overgangsperiode worden de resultaatsverbintenissen en de sorteerefficiëntie die opgenomen staan in het luik rond de nasortering gemonitord en getoetst op hun eenduidigheid en haalbaarheid. Na de monitoringsperiode wordt de ontwerpcode begin 2013 al dan niet aangepast en omgevormd tot een ministerieel besluit.

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij