26/01/2024

Ontginningsgebied én baken van biodiversiteit dankzij Green Deal

bijen_op_bloem
Terug naar artikeloverzicht

In Vlaanderen bevinden zich heel wat ontginningsgebieden, bijvoorbeeld voor de winning van klei, zand, leem of grind. Weinig bekend is dat deze groeves unieke mogelijkheden bieden voor natuurontwikkeling, meer bepaald voor het aantrekken van wilde bestuivers als bijen, zweefvliegen en hommels. Minister van Omgeving Zuhal Demir, het Departement Omgeving, sectorvereniging OVO (Overlegcomité Vlaamse Ontginners) en diverse natuurorganisaties en overheden ondertekenden donderdag de Green Deal Wilde Bestuivers in de Ontginningssector met als doel deze natuurontwikkeling te stimuleren. Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om organisaties, ondernemingen en sectoren te vergroenen. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten om samen op korte termijn duurzame projecten te realiseren.

Minister van Omgeving Zuhal Demir: Bijen en bestuivers zijn geen bijzaak. Zij staan in voor aan aanzienlijk deel van onze voedselproductie en zijn de kanarie in de kolenmijn over de staat van onze natuur. Pas als iedereen in Vlaanderen aan hetzelfde zeel trekt, kunnen we de dalende populatietrends keren. Het is dan ook prachtig nieuws dat de grotere jongens van de ontginningssector ook hun inspanning gaan leveren om onze bestuivers van voldoende voedsel en voorplantingskansen op hun terreinen te voorzien.”

Potentieel tenvolle benutten

Gebieden waar grondstoffen ontgonnen worden, vormen unieke biotopen in een versnipperd en verstedelijkt Vlaanderen. Daar zijn een aantal redenen voor. Er zijn geen pesticiden of meststoffen aanwezig en de natuur kan er spontaan verruigen. Schrale gronden zijn interessant voor nieuwe plantensoorten en kale plekken bieden geschikte nestgelegenheid voor wilde bestuivers. Ontginningsgebieden creëren eigenlijk nieuwe landschappen.  

De Green Deal Wilde Bestuivers in de Ontginningssector heeft tot doel dit potentieel tenvolle te benutten. Met concrete ingrepen kunnen ontginningsgebieden een baken van biodiversiteit en een aantrekkingspool voor wilde bestuivers worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van bloemenranden, de aanplanting van hagen en houtkanten, het plaatsen van insectenhotels of het aanpassen van de maaifrequentie aan de bestuivers die in de regio voorkomen, bijvoorbeeld door minder vaak te maaien. 

Wilde bestuivers een handje helpen is nodig, want vele soorten hebben het moeilijk. Ze zijn in aantal gedaald, bedreigd of regionaal uitgestorven. Dat vormt een groot probleem want ze spelen een cruciale rol voor het bestuiven van groenten, fruit en bloemen.

In totaal meer dan 30 partners hebben de Green Deal Wilde Bestuivers in de Ontginningssector ondertekend.  

Meer info:  https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-wilde-bestuivers-in-de-ontginningssector

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid