11/12/2019

Ontdek de nieuwe milieuheffingstarieven 2020

Terug naar artikeloverzicht

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2020

Nog onder voorbehoud van de goedkeuring ervan in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement zijn in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement de volgende wijzigingen inzake de wetgeving milieuheffingen aangenomen:

  • het verruimen van de verlaagde milieuheffing in Art. 46. §1.6°c) voor het storten van niet-brandbare, niet-recycleerbare slibresidu’s afkomstig van PST-installaties zodat nu ook zandachtige niet-recycleerdbare procesresidu’s afkomstig van PST-installaties gestort kunnen worden aan de betreffende verlaagde heffing;
  • het verlengen van de termijn t.e.m. 2022 in Art. 46. §1.11° voor het toepassen van de betreffende verlaagde heffing voor het storten van niet-recycleerbare residu’s van selectief ingezameld gipsafval, afkomstig van bedrijven die selectief ingezameld gipsafval verwerken tot grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten;
  • enkele verduidelijkingen inzake het creëren van een gelijk speelveld inzake de verwerking van papier- en kartonafval waardoor buiten het Vlaamse Gewest ingezameld en in het Vlaamse Gewest gesorteerde papier- en kartonafval dat wordt overgebracht naar een vergunde inrichting buiten het Vlaamse Gewest volledig wordt vrijgesteld van Vlaamse heffingen.

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2020, downloadt u bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.

Tarieven milieuheffingen 2020

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid