04/07/2023

Ongeziene cijfers na drie jaar Blue Deal: onder andere 9.500 olympische zwembaden gezuiverd afvalwater

water_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

6.000 ha natte natuur, 88 kilometer herinrichting van waterlopen, 9,4 miljard liter lekverliezen minder, 23,8 miljard liter extra hergebruik van gezuiverd afvalwater, 113 ha infiltratie, 560 stuwtjes in landbouwgebied, 4 tot 8 miljard liter extra hergebruikt regenwater: na drie jaar Blue Deal zijn de resultaten verbluffend. “De weg is nog lang, maar de Blue Deal zet ongezien veel in gang, met structurele effecten in heel Vlaanderen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. 

Bijna drie jaar geleden startte Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir met haar Blue Deal in de strijd om Vlaanderen te wapenen tegen extreme weerssituaties: zowel de droogte als de wateroverlast. Het initieel budget van 75 miljoen euro werd intussen tot boven het half miljard euro gekrikt en op talloze domeinen worden grote stappen vooruit gezet, erkent ook menig expert. 

Gedaan met ‘plan trekken’

Naast de mooie cijfers blijkt Vlaanderen ook beter voorbereid op crisisbeheersing bij droogte. “Gedaan met ‘zijn plan trekken’ bij langdurige droogte”, aldus Demir. Een afwegingskader bepaalt welke voorzorgsmaatregelen er kunnen genomen worden afhankelijk van de situatie, en wie voorrang krijgt bij watergebruik.

Stevig wetgevend kader

De Blue Deal zorgt ook voor een stevig wetgevend kader en verankert zo de doelstellingen om onze open ruimte te beschermen. Zo is er het decreet voor de bescherming van woonuitbreidingsgebieden, dat open ruimte beschermd tegen ondoordachte aansnijding. Ook voert Zuhal Demir voor elke stad of gemeente in Vlaanderen de verplichting in tot planologische compensatie. Er mag dus geen netto toename komen van harde bestemmingen. Tot slot leidt de bouwshift ondertussen ook tot de toename van meer open ruimte. 

Niet voor één legislatuur

Tot slot zorgde Demir voor de structurele verankering van de Blue Deal in een Blue Deal decreet, waarmee ze wil zorgen voor continuïteit in de aanpak van droogte en waterschaarste. Het decreet verplicht elke toekomstige Vlaamse Regering om binnen een jaar na haar aantreden een Blue Deal met concrete investeringen op te maken. Zo bloedt de Blue Deal niet dood na één legislatuur. Dat zou een historische vergissing zijn. Elke volgende Vlaamse Regering zal zo niet alleen doelstellingen moeten vastleggen, maar ook de financiering van concrete maatregelen.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel