27/06/2002

Onderzoek milieu en gezondheid regio Geel-Tessenderlo

Terug naar artikeloverzicht

De zone Albertkanaal van Geel tot en met Ham/Tessenderlo wordt als achtste typegebied toegevoegd aan het onderzoek rond de effecten van milieuvervuiling op de mens. Dat kondigen Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua en Vlaams minister voor gezondheidsbeleid Mieke Vogels aan. In deze regio zullen mensen getest worden op de aanwezigheid van vervuilende stoffen in hun lichaam. De aanwezigheid van een cluster van chemische bedrijven in deze regio is de voornaamste reden voor de toevoeging van dit gebied aan het Vlaamse onderzoek 'Milieu en Gezondheid'.

Het onderzoek strekt zich uit over de woonkernen Tessenderlo, Geel, Laakdal, Meerhout en Ham-
Kwaadmechelen.

Het onderzoek maakt deel uit van het Steunpunt Milieu en Gezondheid dat eerder werd opgericht door de bevoegde ministers Mieke Vogels en Vera Dua. De bedoeling van het steunpunt is dat verder onderzocht wordt welke soort effecten een vervuild milieu hebben op de menselijke gezondheid. Zijn er bijvoorbeeld verhoogde PCB-waarden in ons lichaam te meten en hoe schadelijk is dat ? Zijn er sporen van dioxines, pesticiden, lood of benzeen terug te vinden?
Binnen afgebakende zones zullen urine- of bloedstalen anoniem gerelateerd worden aan omgevings- en leeftijdskenmerken. Het monitoringsysteem wordt zo ontwikkeld dat gebiedsgerichte analyse mogelijk is. Een milieubeleid gebaseerd op deze resultaten wordt zo een preventief gezondheidsbeleid. In concreto zal men hiervoor een lang termijn onderzoek uitvoeren bij drie leeftijdgroepen. Hierdoor valt dit programma uiteen in drie entiteiten.

Vooreerst is er de deelstudie pasgeborenen die gegevens moet opleveren over het effect van micropolluenten op de verstandelijke ontwikkeling, het gedrag en het voorkomen van astmatische en allergische problemen. In september 2002 kunnen de eerste metingen worden aangevat, ongeveer een jaar later verwacht men de eerste resultaten.

Voorts onderscheidt men de deelstudie adolescenten waarbij vooral onderzocht zal worden welk effecten milieuverontreiniging kan hebben op de groei en ontwikkeling. Tot slot wordt er in de deelstudie volwassenen gepeild naar het cumulatieve effect van (jarenlange) blootstelling aan polluenten.

Naast de regio Albertkanaal - Tessenderlo worden in volgende zeven gebieden onderzoeken opgestart:

  • de Gentse kanaalzone (met ondermeer Oostakker, Wachtebeke, Zelzate enz.)
  • de Gentse agglomeratie (Gent fusiestad, exclusief havengebied en verbrandingsoven)
  • de verbrandingsovens (Wilrijk, Sint-Niklaas, Harelbeke,.)
  • invloedsgebied Olen (met omliggende gemeenten), criterium: hoge milieudruk door aanwezige industrie)
  • de Antwerpse agglomeratie (Antwerpse fusiestad met uitzondering van het havengebied en Hoboken)
  • het Antwerpse havengebied (met ondermeer Zwijndrecht, Doel, Zandvliet. niet Hoboken)
  • de fruitstreek (omvat heel wat Limburgse gemeenten waaronder Sint-Truiden, Zoutleeuw en Voeren maar ook een aantal Brabantse gemeenten zoals Tienen)
  • de landelijke gemeenten (met ondermeer Diksmuide, Huldenberg en Ruiselede)

Met de aanduiding van de achtste zone is de afbakening van de onderzoeksgebieden definitief afgerond.

Het steunpunt Milieu en Gezondheid bestaat uit een consortium van zes Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen, zijnde: de Vrije Universiteit Brussel, de universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Antwerpen, het Limburgs Universitair Centrum en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be