16/03/2018

Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018

Terug naar artikeloverzicht

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

Het wijzigingsbesluit regelt onder meer volgende elementen:

- uitbreiding van de procedure met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en voor vegetatiewijzigingen vanaf 1 augustus 2018,

- uitwerking van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep,

- uitwerking van de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar,

- verduidelijkingen wat betreft de lijst van Vlaamse projecten en de lijst van provinciale projecten, en

- een aantal technische aanpassingen. 

De teksten worden vertaald en zullen in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Lees hier:

- de tekst van het besluit

- het verslag (NB. Hierin staat verkeerdelijk 1/6/2018 als inwerkingtredingsdatum vermeld)

- het vanaf 1/8/2018 te gebruiken hoofdformulier

- de vanaf 1/8/2018 te gebruiken addenda

- het vanaf 1/8/2018 te gebruiken formulier voor het verkavelen van gronden

- het vanaf 1/8/2018 te gebruiken formulier voor het bijstellen van een verkaveling

- het vanaf 1/8/2018 te gebruiken meldingsformulier

- het vanaf 1/8/2018 te gebruiken formulier voor de melding van de overdracht van een ingedeelde inrichting of activiteit

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid