Nucleaire veiligheid en beheer van radioactieve afvalstoffen

Gepubliceerd op 08/09/2004

De Commissie heeft vandaag een herziene versie voorgesteld van twee wetgevingsteksten die tot doel hebben een nieuw communautair kader tot
stand te brengen voor de veiligheid van nucleaire installaties en van het
beheer van radioactieve afvalstoffen. In die nieuwe versie heeft de
Commissie rekening gehouden met de opmerkingen van het Europees
Parlement en de Raad, zonder daarbij afbreuk te doen aan de oorspronkelijke
doelstellingen van beide teksten. Loyola de Palacio, vice-voorzitter van de
Commissie met bevoegdheid voor het energie- en vervoerbeleid, verklaarde
bij de voorstelling: "De Commissie verwacht nu dat deze twee voorstellen,
die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid van kernenergie in de
verruimde EU, onverwijld worden besproken binnen de Raad zodat de
nieuwe wetgeving snel kan worden aangenomen. Het gaat om twee centrale
instrumenten die moeten zorgen voor een grotere transparantie, een
rationeler debat en het wegnemen van de angst van de Europese burger voor
deze energiebron."

Volledig persbericht

Bron : Persberichten Europese Commissie