18/05/2018

Nog massa’s plaats voor zonnepanelen op de Vlaamse daken

Terug naar artikeloverzicht

We gebruiken vandaag 4,4% van het zonnepotentieel van onze daken. Hoe goed scoren de provincies, steden en gemeenten?

De Vlaamse zonnekaart geeft ons een goede inschatting van het potentieel van zonne-energie op de meer dan 2,5 miljoen Vlaamse daken. Het Vlaams Energieagentschap berekende voor elke gemeente hoe goed het potentieel al benut wordt. De provincie Limburg blijkt koploper. West-Vlaanderen is hekkensluiter, nochtans heeft die provincie het grootste potentieel. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Vlaanderen gebruikt vandaag 4,4% van het zonnepotentieel van zijn daken. Er zijn dus nog meer dan genoeg geschikte daken. Onze doelstellingen hernieuwbare energie behalen in 2020 blijft perfect mogelijk. Ik roep iedereen en in de eerste plaats mijn eigen provincie op om een tand bij te steken.’

Volgens het energieplan van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein moet er tegen eind 2020 een totaalvermogen van 3.700 MW zonnepanelen liggen in Vlaanderen. Uit een recente analyse van de zonnekaart blijkt dit zeker haalbaar is: de Vlaamse daken kunnen immers ruim 57.000 MW aan. Het Vlaams Energieagentschap deed een beroep op de data van de zonnekaart om dit zonnepotentieel te bepalen. Het Agentschap zette het vermogen van de zonnepanelen die al op de daken liggen tegenover het potentiële vermogen van elke gemeente. Het nam daarvoor enkel de meest geschikte dakdelen in rekening – de groengekleurde of ‘ideale’ dakdelen, waar per dakdeel over minstens 5 m² een zoninstraling van meer dan 1000 kWh/m²/jaar opgemeten werd.

Vandaag realiseert Vlaanderen met ruim 2.500 MW aan geplaatste zonnepanelen 4,4% van het zonnepotentieel. De doelstelling van 3.700 MW eind 2020 behalen we reeds als we 6,5% zouden benutten. Het grootste potentieel vinden we in centrumsteden. Als we op provincieniveau kijken, zien we dat West-Vlaanderen het grootste potentieel heeft. Maar dat vertaalt zich niet evenredig in de benuttingsgraad van de daken.

De top 10 gemeenten waar het zonnepotentieel van de daken het best benut wordt* (met benuttingsgraad in %):

1. Dilsen-Stokkem (10,5%)
2. Opglabbeek (10,4%)
3. Wijnegem (10,3%)
4. Heusden-Zolder (10,0%)
5. Lommel (8,8%)
6. Hechtel-Eksel (8,0%)
7. Niel en Nieuwerkerken (7,9%)
9. Diepenbeek (7,7%)
10. Kinrooi (7,6%)

*Om dit aandeel te bepalen, werden de cijfers van de netbeheerders gecorrigeerd: alle gekende installaties met een vermogen groter of gelijk aan 750 kW die rechtstreeks op de grond geplaatst zijn, werden uit de telling geschrapt.

In sommige steden en gemeenten wordt duidelijk al meer geïnvesteerd in zonnepanelen dan in andere. Op provincieniveau is Limburg (met gemiddeld 6,6%) de absolute koploper wat de benuttingsgraad van de daken voor zonnepanelen betreft. Nagenoeg alle Limburgse steden en gemeenten doen het beter dan het Vlaamse gemiddelde. Ook in de provincie Antwerpen (4,6%) overstijgen heel wat steden en gemeenten het Vlaamse gemiddelde (ruim zes op de tien). In Oost-Vlaanderen (4,1%), Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen (3,8%) is het net omgekeerd. Daar blijven zes tot bijna acht op de tien steden en gemeenten onder het gemiddelde.

De top 3 van zonnegemeenten per provincie (met benuttingsgraad in %):

Limburg (6,6%)
Dilsen-Stokkem (10,5%)
Opglabbeek (10,4%)
Heusden-Zolder (10,0%)

Antwerpen (4,6%)
Wijnegem (10,3%)
Niel (7,9%)
Meerhout (7,4%)

Oost-Vlaanderen (4,1%)
Temse (7,5%)
Beveren (6,9%)
Buggenhout (5,8%)

Vlaams-Brabant (3,8%)
Bekkevoort (7,2%)
Begijnendijk (6,0%)
Zoutleeuw (5,8%)

West-Vlaanderen (3,8%)
Waregem (6,6%)
Harelbeke (6,3%)
Anzegem (5,9%)

‘Ik wil de steden, gemeenten en provincies van harte feliciteren met de inspanningen die ze al geleverd hebben. Maar ik wil hen vooral aanmoedigen om nog meer bedrijven, scholen, verenigingen en zoveel mogelijk inwoners te overtuigen van het belang van hernieuwbare energie. Zonne-energie is voor de meeste gebouwen haalbaar en bovendien bijzonder interessant. Zonnepanelen op een woning kosten gemiddeld 5.500 euro, zijn in een achttal jaar terugverdiend en kunnen tot 19.000 euro opbrengen’ aldus Bart Tommelein.
De zonnekaart maakt voor elk gebouw een eerste inschatting van wat zonne-energie kan opleveren en is ondertussen al door 550.000 mensen bezocht. ‘Ik zou echt iedereen willen warm maken om zijn of haar gebouw eens op te zoeken. Laten we samen onze Vlaamse daken nog beter benutten’, besluit de minister.

De zonnekaart (www.energiesparen.be/zonnekaart) is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap (VEA) in samenwerking met het agentschap Informatie Vlaanderen en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) binnen de Beeldverwerkingsketen Vlaanderen.

 

Bron: © Bart Tommelein - www.tommelein.com