25/04/2019

Nieuwe wetgeving cateringmateriaal

Terug naar artikeloverzicht

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal aangekocht moeten worden in glazen retourflessen of getapt worden via een postmixsysteem en aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken.

Kiest een organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor 90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en projecten hebben aangetoond dat frontstage sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom backstage zuiver terug te krijgen.

Meer informatie en een praktische handleiding rond retoursystemen vindt u op de website van de Groene Vent.

Evenementen georganiseerd door overheden

Voor de lokale besturen (provincies, provinciebedrijven, gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden), de Vlaamse overheidsinstellingen en de Vlaamse agentschappen (Sport Vlaanderen, de Lijn ...) gelden specifieke regels. Met ‘gemeenten’ bedoelen we onder andere het gemeentehuis, de bibliotheek en de technische dienst. Onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorgbedrijven vallen hier niet onder.

Deze overheden mogen vanaf 2020 voor hun eigen werking geen wegwerpbekers meer gebruiken. Dat betekent dat waterfonteintjes of koffieautomaten herbruikbare glazen of tassen moeten voorzien. Dranken in petflesjes of blik mogen niet meer aangeboden worden. Werknemers mogen die items wel nog van thuis meebrengen en nadien in de juiste vuilnisbak deponeren.

Overheden mogen ook op evenementen geen wegwerpbekers, petflesjes of blikjes aanbieden aan bezoekers. Frisdranken kunnen aangekocht worden in glazen retourflessen of getapt worden via een postmixsysteem en geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken.

Vanaf 2022 mogen overheden ook geen wegwerpborden en -bestek meer aanbieden voor hun eigen werking en op hun eigen evenementen. Voorverpakt eten in wegwerpverpakking kan wel nog. Denk aan snacks zoals chocolade of chips. Koude slaatjes of soep vallen hier niet onder. Broodjes kunnen wel nog verkocht worden in minimale verpakking zodat ze buitenshuis geconsumeerd kunnen worden.

Wat zijn gemeentelijke evenementen?

Met gemeentelijke evenementen bedoelen we evenementen waarvoor overheden zelf bepalen hoe de catering verloopt, bijvoorbeeld door een marktbevraging. Het gaat dus niet om de handelaars die eten en drinken verkopen op door overheden georganiseerde markten en kermissen.

  Is het gebruik van wegwerpbekers voor drank toegestaan? Is het gebruik van eenmalige drankverpakkingen (blikjes, drankkartons, petflessen, glazen wegwerp) toegestaan?
Op evenementen die niet door de overheid worden georganiseerd Nee, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de bekers gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95 % vanaf 2022) Nee, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90 % van de verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95 % vanaf 2022)
Op evenementen georganiseerd door de overheid Nee Nee
Door overheden in hun eigen werking (kantoren) Nee Nee

 

Europese regels

Ook op Europees niveau zijn er doelstellingen opgelegd rond cateringmateriaal. De SUPrichtlijn gaat specifiek over plastics voor eenmalig gebruik en moet tegen 2021 opgenomen zijn in het beleid van de lidstaten. De richtlijn bevat verplichtingen over voedingswaren die soms verder gaan dan de Vlaamse wetgeving. Naast een significante reductie van drankbekers zullen plastic bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes verboden worden. Organisatoren en overheden anticiperen daar best nu al op.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid


Lees ook: Vlarema 7: meer inzameling van bio-afval en minder wegwerpplastics