21/02/2024

Nieuwe vistrap bij Rentfortmolen in Bilzen voor vrije vismigratie op Demer

vistrap
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is gestart met de bouw van een vistrap bij de Rentfortmolen in het Limburgse Bilzen. Dankzij een alternatieve route zullen vissen er opnieuw vrij migreren, wat belangrijk is voor hun voortplanting. Dit is het derde van vijf knelpunten die weggewerkt wordt om doorgang voor vissen op de ganse Demer mogelijk te maken. Voor deze werken werden gronden verworven van de stad Bilzen en aanpalende privé-eigenaars.

Betere leefomgeving voor onder meer kopvoorn en rivierprik

De betonnen stuw aan de Rentfortmolen zorgt voor een verschil in waterpeil op de Demer van ongeveer 1,50 meter. Het belet vissen om stroomopwaarts te zwemmen en zich voort te planten, voedsel te zoeken of te vluchten bij een plotse daling van de waterkwaliteit. Dit wordt opgelost door langs de stuw een alternatieve route of meander aan te leggen.

De meander wordt 200 meter lang. In de meander komt een vistrap met 21 stenen treden of drempels waar vissen overheen zwemmen. Het verschil in waterpeil wordt zo verspreid over een reeks treden in de plaats van één grote. Rond de vistrap komt een dijk zodat de overstromingsfrequentie van de achterliggende percelen niet wordt beïnvloed. Hetzelfde principe werd toegepast aan de Veldekemolen in Kermt.

Deze nieuwe vistrap herstelt de vrije vismigratie op de Demer vanaf de Zeeschelde tot in Bilzen. Dat is belangrijk voor vissoorten die een voorkeur hebben voor stromend water. Voor beschermde en zeldzame vissoorten zoals zeeprik, rivierprik, kopvoorn, serpeling, winde en paling verbetert zo de leefomgeving.

Vrije vismigratie op de Demer

De VMM investeert samen met het Visserijfonds van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in vier vistrappen op de Demer. De afgelopen twee jaren werden vistrappen afgewerkt op het golfterrein bij de Kiezelstraat in Hasselt en aan de Veldekemolen in Kermt.

Vanaf 2025 zijn nog werken voorzien aan de Robbemolen in Hasselt. Ondertussen werkt de VMM ook het knelpunt bij de Grote Steunbeer in Diest weg. Nadien zullen vissen vrij door de Demer kunnen migreren vanaf de Zeeschelde tot opwaarts Bilzen.

Verloop van de werken

De werken zijn vorige week gestart en duren ongeveer 75 werkdagen. Samen met de vispassage komt er ook een nieuwe automatische peil- en debietmeetpost. De totale kostprijs bedraagt 343.000 euro.

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid