Nieuwe versie beschikbaar van de ‘Richtlijn voor bepaling van de BBT op bedrijfsniveau’

Gepubliceerd op 19/05/2016

In 2006 publiceerde het BBT-kenniscentrum een richtlijn voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau. Deze richtlijn is terug te vinden via achterliggende link.
Nu 10 jaar later heeft het BBT-kenniscentrum deze richtlijn geactualiseerd. Zo werden voor bijkomende parameters toetsingswaarden opgenomen voor beoordeling van de kosteneffectiviteit. Bij de actualisatie zijn ook een aantal verduidelijkingen en aanvullingen aangebracht.

De ontwerpversie van de nieuwe richtlijn is hier terug te vinden.

Tot 24 juni 2016 kunnen opmerkingen bij deze versie worden overgemaakt aan het BBT-kenniscentrum. Daarna zal de definitieve versie van de richtlijn online geplaatst worden.

Contactpersoon: diane.huybrechts@vito.be