08/01/2024

Nieuwe regelgeving van kracht: het instrument lasten & de nieuwe publiciteitsverordening

zicht_op_stad
Terug naar artikeloverzicht

Sinds 1 januari zijn er belangrijke wijzigingen aan de regelgeving van kracht geworden. 

Instrument lasten

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente een stedenbouwkundige verordening hebben om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden. Het hebben van de verordening is niet verplicht, maar zonder verordening kan de overheid geen financiële lasten opleggen.

Publiciteitsverordening

Sinds 1 januari is ook de nieuwe gewestelijke publiciteitsverordening van kracht. 

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid