01/12/2021

Nieuwe normen voor luchtzuiveringssystemen

ventilatie
Terug naar artikeloverzicht

Sinds 28 mei moeten fabrikanten bepaalde regels volgen voor het op de markt brengen van systemen voor luchtzuivering in strijd tegen Covid-19. Deze regels zijn vastgelegd in een ministerieel besluit waarvan de toepassing onlangs is verlengd tot 29 mei 2022 (MB van 23 november 2021 - corona ventilatie).  Er zijn ook nieuwe technische criteria toegevoegd betreffende het geluidsvermogensniveau van de apparaten, alsook de CARD voor elke bedrijfssnelheid van het apparaat (“Clean Air Delivery Rate”, die het debiet aan gezuiverde lucht per m³/u aangeeft).

Deze besluiten bieden een kader voor marktcontrole- en bewakingsacties en verbieden producten die een gezondheidsrisico inhouden.
 
Fabrikanten van luchtzuiveringssystemen vinden alle informatie over het indienen van een dossier op www.corona-ventilation.be.

Verplichtingen voor fabrikanten

  • Fabrikanten zijn verplicht hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Het gaat hierbij zowel om nieuwe als om bestaande systemen die al op de markt zijn.
  • Een lijst met geregistreerde systemen met meer dan 400 referenties is beschikbaar op www.corona-ventilation.be 
  • Fabrikanten die claims over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen willen communiceren, moeten hiervoor nog een aanvullend dossier indienen.
  • Het ministerieel besluit verbiedt systemen die een gezondheidsrisico inhouden, zoals bepaalde UVC-lampen met directe straling en producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Minister van Volksgezondheid kan uitzonderingen toelaten op basis van een advies van de FOD Volksgezondheid. Fabrikanten moeten hiervoor een aanvraag tot uitzondering indienen bij de FOD Volksgezondheid, die hun dossier zal onderzoeken.

Deze wetgeving geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden.

Verplichtingen en aanbevelingen voor de horeca-, sport- en evenementensector

In de horeca-, sport- en evenementensector zijn uitbaters van publieke ruimtes verplicht een actieplan uit te voeren wanneer de CO2-meter aangeeft dat de waarde van 900 ppm CO2 is overschreden. Het actieplan moet alle maatregelen omvatten om de lucht te verversen.

Het gebruik van een luchtzuiveringssysteem is een van de mogelijkheden om binnenshuis voor een goede luchtkwaliteit te zorgen. Het wordt daarom sterk aanbevolen in alle besloten ruimtes waar publiek of personeel aanwezig is.

Indien u wil gebruik maken van een luchtzuiveringssysteem, kan u de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen op www.corona-ventilation.be 

Respecteren van de basisregels

De Hoge Gezondsheidsraad beveelt verluchting en ventilatie aan om de overdracht van Covid-19 via de lucht te beperken in publieke ruimtes. Tegelijk waarschuwt ze er ook voor dat geen enkel zuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Het respecteren van de basisregels, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het bewaren van de noodzakelijke afstand en het schoonmaken van oppervlakken blijft dus steeds noodzakelijk.

Hulp nodig? Neem contact met ons op via corona-ventilation@health.fgov.be

 

 

Bron: © Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu