Nieuwe mogelijkheden voor Vlaamse subsidies voor projecten rond duurzaam waterbeheer

Gepubliceerd op 07/02/2019

Zowel het Departement Landbouw en Visserij als de Vlaamse Milieumaatschappij hebben projectoproepen gelanceerd rond duurzaam waterbeheer.

Projectsubsidie 'proeftuinen droogte': subsidie voor water(be)sparende bedrijfsprojecten

Sla met minstens drie bedrijven de handen in mekaar om je beter te wapenen tegen droogte en je maakt kans op een projectsubsidie tot 75% van je investeringsbedrag. Indienen kan tot en met 12 april 2019 bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Alle informatie vindt u op www.vmm.be/water/proeftuinendroogte

Steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw en steun voor agrovoeding

Het thema 'duurzaam waterbeheer' staat bij onderstaande projectoproepen telkens centraal, maar ook projectvoorstellen rond andere thema's kunnen ingediend worden.

  • VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw: landbouwers en groepen van landbouwers kunnen tot en met 31 maart 2019 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.
  • Europese Innovatiepartnerschappen (EIP): operationele groepen, waarin onder andere landbouwers en onderzoekers vertegenwoordigd zijn, kunnen tot en met 31 maart 2019 projectvoorstellen indienen bij het Departement Landbouw en Visserij.
  • VLIF-steun voor de agrovoedingssector: bedrijven uit de agrovoedingssector kunnen tot en met 15 maart 2019 een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor investeringen die de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten verhogen.

Water-Land-Schap

Beide projectoproepen zijn sterk gerelateerd aan Water-Land-Schap. Landbouwers of bedrijven gelegen binnen een gebied dat geselecteerd werd in het landinrichtingsproject Water-Land-Schap kunnen deelnemen aan deze oproepen. Met de beide oproepen kunnen ze alvast werken aan enkele thema's (bestrijding van droogte en duurzaam watergebruik) die binnen het programma water-Land-Schap verder uitgediept zullen worden. 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid


zie ook: Vlaamse subsidie voor water(be)sparende bedrijfsprojecten