19/07/2023

Nieuwe ministeriële instructies voor de beoordeling van stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen en de doelstelling om de varkensstapel met 30 % te verminderen

varkens
Terug naar artikeloverzicht

Sinds 17 juli 2023 zijn er nieuwe ministeriële instructies van toepassing voor de beoordeling van de stikstofuitstoot bij vergunningsaanvragen en de doelstelling om de varkensstapel met 30 % te verminderen.

Het uitblijven van een decretaal verankerde stikstofaanpak en enkele nuanceringen in de rechtspraak maken dat de aanpak van de ‘ministeriële instructie stikstof’ van 2 mei 2021 aangescherpt en verduidelijkt moet worden. De ‘ministeriële instructie stikstof BIS’ vervangt integraal de instructie van 2 mei 2021 en de bijhorende richtsnoeren.

In de definitieve vastgestelde programmatische aanpak stikstof (PAS) werd eveneens als globale doelstelling afgesproken om tegen 2030 een afbouw van de varkensstapel op sectorniveau van 30% van het aantal dieren te realiseren.
 
In afwachting van de verankering van de programmatische aanpak stikstof in een decreet vraagt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een strikte toepassing van deze richtlijnen bij de voorbereiding en advisering van vergunningsbeslissingen met een stikstofimpact.

De instructies gaan uit van het voorzorgsprincipe en zijn van toepassing vanaf 17 juli 2023 in nieuwe vergunningsaanvragen en alle lopende vergunningsaanvragen waarover nog geen definitieve beslissing genomen werd.

Bron: Nieuwsbericht Departement Omgeving - m.e.r.