29/03/2024

Nieuwe EU-verordening rond F-gassen in werking

isolatie schuimrubber
Terug naar artikeloverzicht

Op 11 maart 2024 trad de nieuwe EU-verordening rond F-gassen in werking. Deze verordening is rechtstreeks toepasselijk in Vlaanderen en moet bijgevolg niet worden omgezet in nationale wetgeving. Met deze nieuwe EU-verordening worden verstrengde regels ingevoerd rond het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen (‘F-gassen’) en het op de markt brengen van apparatuur die F-gassen bevatten. De EU-verordening moet ervoor zorgen dat het gebruik en de uitstoot van deze sterke broeikasgassen wordt afgebouwd en dat er sneller wordt ingezet op onder meer F-gas vrije koel-, airco- en warmtepompapparatuur en elektrische schakelinrichtingen.

Daarnaast worden de uitbatingsvoorwaarden, zoals deze nu al gelden voor apparatuur met fluorkoolwaterstoffen (HFK)-koelmiddelen, uitgebreid naar apparatuur met zogenaamde hydrofluorolefine (HFO)-koelmiddelen zoals HFO-1234yf en HFO-1234ze. Deze HFO’s worden vaak als alternatief voor de HFK’s naar voren geschoven en hebben inderdaad een zeer lage bijdrage aan het broeikaseffect. Wanneer deze echter ontsnappen naar de atmosfeer ten gevolge van lekkage uit apparatuur of bij onzorgvuldige afvoer wanneer de apparatuur wordt afgedankt, kunnen enkele van deze HFO’s echter ontbinden in HFK’s met hoge gwp-waarde en/of deels in zogenaamde “forever-chemicals” zoals TFA dat een korte keten PFAS molecule is.  Daarom moeten ondernemingen overwegen om, indien beschikbaar, alternatieven te gebruiken die minder schadelijk zijn voor de gezondheid, het milieu en het klimaat.

Volledig nieuw in deze verordening zijn ook:

De inzameling van F-gas houdende isolatiepanelen en schuimen
Oudere gebouwen bevatten vaak isolatiepanelen die schuimen bevatten die nog ozonlaag afbrekende stoffen of F-gassen bevatten. Vanaf 1 januari 2025 moeten eigenaren van gebouwen en aannemers er voor zorgen dat emissies van deze gassen zo veel mogelijk worden vermeden tijdens opknap- of sloopwerkzaamheden die gepaard gaan met de verwijdering van schuimpanelen, door ervoor te zorgen dat die gassen bij het hanteren van de schuimen of de gassen worden vernietigd.

Preventie van emissies bij begassingen met sulfurylfluoride
Sulfurylfluoride (SO2F2) is een zeer krachtig broeikasgas dat bij gebruik voor begassing kan worden uitgestoten. Deze emissies moeten zo veel mogelijk vermeden worden. In het geval van begassing met sulfurylfluoride moeten exploitanten de genomen afvang- en verzamelingsmaatregelen documenteren, of specificeren zij de redenen waarom afvang- en verzamelingsmaatregelen technisch of economisch niet haalbaar waren.

Voor meer informatie of vragen over deze nieuwe verordening, kan u deze website van het VEKA raadplegen.
 

 

Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en Departement omgeving, Vlaamse overheid