11/01/2021

Nieuwe contracttypes in V-test®

digitale meter_2
Terug naar artikeloverzicht

De V-Test® van de VREG werd nog nooit zoveel gebruikt als in 2020. Door de toevoeging van terugleveringscontracten voor prosumenten en dynamische elektriciteitscontracten vervolledigen we het aanbod in de V-Test® met nieuwe contracttypes die mogelijk worden door de uitrol van de digitale meter.

Recordaantal bezoekers V-Test® in 2020

Nog nooit maakten gezinnen en bedrijven zoveel gebruik van de V-test® van de VREG als in 2020. De V-test® voor gezinnen werd het voorbije jaar 688.644 keer uitgevoerd (3% meer dan in 2019). De professionele V-test® werd 53.808 keer uitgevoerd (24% meer dan in 2019). Deze recordcijfers bevestigen dat de V-Test®, als niet-commerciële en volledige prijsvergelijkingswebsite in Vlaanderen, dé referentie is en blijft om de prijzen van energiecontracten te vergelijken.

Terugleveringscontracten in V-Test®

De V-test® vergelijkt vanaf nu niet alleen afnamecontracten maar ook terugleveringscontracten.

Wie zelf elektriciteit produceert, verbruikt deze elektriciteit niet op elk moment zelf en injecteert die in dat geval in het distributienet. Vanaf 2021 kunnen ook gezinnen en bedrijven met een kleine productie-installatie van maximum 10 kW (‘prosumenten’) hun geïnjecteerde elektriciteit verkopen aan een energieleverancier. Hiervoor moeten zij een terugleveringscontract afsluiten. Dat kan met hun huidige leverancier, waarbij zij elektriciteit afnemen, of met een andere leverancier.

Om een terugleveringscontract te kunnen sluiten, is een digitale meter vereist. Die registreert de geïnjecteerde elektriciteit apart van de elektriciteit die wordt afgenomen van het net. Dat kan de klassieke, analoge meter niet. Het is voorzien dat alle prosumenten tegen einde 2022 een digitale meter hebben. Voor prosumenten met een digitale meter waarop het principe van de terugdraaiende teller nog van toepassing is, betekent de keuze om een terugleveringscontract af te sluiten dat de meter niet meer zal terugdraaien, voor geen enkele component van de energiefactuur. Dit is onomkeerbaar.

In de geactualiseerde V-test® van januari worden 15 verschillende terugleveringscontracten voor gezinnen aangeboden (6 met vaste en 9 met variabele prijs); 14 voor bedrijven (6 met vaste en 8 met variabele prijs). Deze terugleveringscontracten hebben allemaal als voorwaarde dat u een afnamecontract bij dezelfde leverancier heeft. Er zijn momenteel dus geen leveranciers die een terugleveringscontract aanbieden aan prosumenten die nog geen klant zijn. ‘Een gunstig geprijsd terugleveringscontract wordt niet noodzakelijk samen aangeboden met een goedkoop Persbericht 11 januari 2021 2/2 afnamecontract’, zegt Pieterjan Renier, algemeen directeur van de VREG. ‘Wat voor u het interessantste pakket vormt, hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt en de hoeveelheid die u verkoopt. Via de V-test® kan u een correcte afweging maken.’

Dynamische elektriciteitscontracten in V-Test®

Naast elektriciteitscontracten met vaste prijs en variabele prijs toont de V-test® vanaf nu ook contracten met dynamische energiecomponent.

In een dynamisch contract wordt de prijs doorgaans per uur bepaald op basis van de prijzen op de beurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien. Dit betekent dat de elektriciteitsafname per uur wordt afgerekend aan de prijs van dat uur. Door het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen zoveel mogelijk te laten samenvallen met de uren waarvoor lagere prijzen gelden, kunnen dergelijke contracten lonen voor de klant.

Ook voor dit contracttype hebt u een digitale meter nodig. Die kan de elektriciteitsafname per kwartier uitlezen, in tegenstelling tot de klassieke, analoge meter. Toepassingen aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om het verbruik automatisch te sturen op basis van de actuele energieprijs. Voor prosumenten met een digitale meter waarop het principe van de terugdraaiende teller nog van toepassing is, betekent ook de keuze om een dynamisch contract af te sluiten dat de meter nooit meer zal terugdraaien.

In de geactualiseerde V-test® van januari worden nog geen dynamische contracten aangeboden. ‘Wij verwachten dat hier in de komende maanden verandering in zal komen. Verschillende leveranciers hebben aangekondigd in de loop van 2021 een dynamisch contractaanbod in de markt te zetten. Dit aanbod zal, zodra beschikbaar, opgenomen worden in de V-test®.’

Meer informatie vindt u in de V-Test®

 

 

Bron: © 2021 VREG