08/02/2002

Nieuwe aanpak bodemonderzoek in mogelijke verontreinigde wijken

Terug naar artikeloverzicht

Bewoners van een mogelijk verontreinigde woonwijk moeten niet langer automatisch op eigen initiatief en eigen kosten een bodemonderzoek uitvoeren wanneer ze hun grond willen verkopen of overdragen.

Deze recente wijziging van het bodemsaneringsdecreet wordt voor het eerst toegepast voor de bewoners van de wijk Schuurveld in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem). De overheid, en met name de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM), kan door deze decreetswijziging ambtshalve het initiatief nemen om het orinterend en -indien nodig- het beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren, wanneer een volledige woonwijk dient aangepakt te worden.

De wijk Schuurveld werd in dit kader als proefproject uitgekozen. Schuurveld is een woonwijk waar enkele jaren geleden aan het licht kwam dat de huizen gebouwd werden op een terrein verhoogd met mogelijk verontreinigd materiaal. Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Om hierover zekerheid te krijgen, is de uitvoering van een orinterend bodemonderzoek nodig. Tot hier toe legde het bodemsaneringsdecreet deze verplichting tot onderzoek en sanering bij de eigenaar of gebruiker van de grond. De betrokken particulieren beschouwden dit veelal als onterecht. De wijziging van het decreet laat nu toe dat OVAM in de volledige woonwijk het bodemonderzoek gelijktijdig zal uitvoeren en ook de kosten hiervan zal dragen.

Wanneer uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat er een verontreiniging is, verandert dit niets aan de saneringsplicht. Bewoners kunnen individueel een dossier indienen om van deze plicht vrijgesteld te worden. Een nieuw element is dat de betrokkenen via het proefproject op een administratieve begeleiding beroep kunnen doen. Dit houdt in dat OVAM elke bewoner/eigenaar zal helpen bij het verzamelen van de nodige gegevens om na te gaan of de betrokkene een vrijstelling van de saneringsplicht kan bekomen. Vertegenwoordigers van OVAM zullen daarom elke bewoner/eigenaar van een betrokken perceel op afspraak thuis bezoeken. Deze bezoeken zijn voorzien in de loop van de maand april 2002. Het bodemonderzoek zelf zal in maart 2002 beginnen met het nemen van monsters door bodemdeskundigen.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be