25/03/2019

Nieuw webloket voor grensoverschrijdend transport

Terug naar artikeloverzicht

Een bedrijf dat afvalstoffen vanuit Vlaanderen wil overbrengen naar het buitenland, dient een dossier in via het EVOA-webloket. Niet voor alle afvalstoffen is het nodig om een dossier in te dienen. Voor afvalstoffen op de groene lijst is voor recyclage binnen Europa geen goedkeuring op voorhand nodig. Na indiening gaat de OVAM na of het dossier volledig is en stuurt het door naar de andere betrokken landen. Als ook die landen het dossier goedkeuren, kunnen de transporten opgestart worden.

Nieuw loket

Sinds begin maart kunnen bedrijven hun dossiers indienen in een nieuw webloket. Inloggen gebeurt via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Om gebruik te kunnen maken van het webloket moet de onderneming in dat gebruikersbeheer geregistreerd zijn. De hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming kan rechten geven aan de personen die toegang willen tot het EVOA-webloket. Toegang is mogelijk met eID, de app itsme®, federaal token of sms.

Extra functionaliteiten

In het vorige webloket konden enkel bijlagen opgeladen worden. Het nieuwe loket verzamelt alle informatie van het kennisgevingsdocument en maakt dat document vervolgens op, net als het vervoersdocument.

Het gaat om een eerste versie van het nieuwe EVOA-loket. De toepassing wordt eind dit jaar uitgebreid met nieuwe functionaliteiten, zoals de mogelijkheid om een digitale handtekening toe te voegen en om te communiceren met de indiener van het dossier. Het loket werkt optimaal met een recente versie van de internetbrowser Google Chrome.

Meer informatie

over de wettelijke procedure voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen, vindt u hier.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid