11/10/2022

Nieuw Europees Bauhaus in het kader van het cohesiebeleid: oproep tot het indienen van innovatieve projecten in steden

bouwen_0
Terug naar artikeloverzicht

Het Stedelijk Europa-initiatief (EUI) publiceert vandaag een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten, in het kader waarvan 50 miljoen euro beschikbaar is voor het ondersteunen van duurzame stedelijke innovatie en ontwikkeling. Deze oproep is een perfecte voorbeeld van de manier waarop de kernwaarden van het Nieuw Europees Bauhaus (NEB), nl. esthetiek, duurzaamheid en inclusie, concreet gestalte krijgen. De oproep moet de uitvoering van de tweede generatie NEB-demonstratiemodellen mogelijk maken, nadat de eerste zes projecten in het kader van Horizon Europa werden gefinancierd. Het EUI maakt deel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira: “Lokale innovatieve projecten die de waarden van het Nieuw Europees Bauhaus uitdragen, zijn van cruciaal belang voor een inclusieve groene transitie die hoogwaardige oplossingen biedt waar iedereen iets aan heeft. Ik roep de steden in de EU op, hun visie en creativiteit te benutten om optimaal gebruik te maken van de financieringsmogelijkheden die het Stedelijk Europa-initiatief in het kader van het cohesiebeleid vandaag biedt om het leven van de burgers te verbeteren en het goede voorbeeld te geven voor het aanpakken van complexe stedelijke uitdagingen volgens de NEB-aanpak.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Steden spelen een belangrijke rol bij duurzame transformatie. Zij zijn niet alleen bij uitstek in staat om burgers te laten participeren, maar ook om de culturele diversiteit en het culturele erfgoed te benutten om onze leefruimten en mentaliteit te transformeren. Met deze nieuwe oproep verankeren we de waarden van het NEB in de bouw en werking van steden – heel dicht bij de burger. Ik kijk ernaar uit dat de projecten in heel Europa van de grond komen en navolging krijgen.”

De oproep is bedoeld voor projecten die gericht zijn op stedelijke transformatie, investeringen kunnen aantrekken en andere projecten in het kader van het cohesiebeleid kunnen inspireren, overeenkomstig de beginselen van het NEB. De projecten moeten verband houden met vier thema's:

  • bouwen en renoveren met aandacht voor circulariteit en koolstofneutraliteit,
  • behouden en transformeren van cultureel erfgoed,
  • aanpassen en transformeren van gebouwen met het oog op betaalbare huisvesting,
  • herstellen van stedelijke ruimten.

Het ERDF zal 80 % van de kosten van de geselecteerde projecten financieren. Elk project kan maximaal 5 miljoen euro ontvangen. Een deel van deze financiering zal worden gebruikt om ertoe bij te dragen dat deze innovatieve oplossingen ingang vinden in andere Europese steden. Zo kunnen deze initiatieven nog meer impact krijgen, met name in steden en regio's steun bij de groene transformatie het hardst nodig hebben. Op langere termijn zullen de ondersteunde steden partnerschappen aangaan met drie andere steden die belangstelling hebben om projecten deels of volledig te reproduceren. De oproep loopt tot medio januari 2023.

Achtergrond 

Het Nieuw Europees Bauhaus is in september 2021 gestart door voorzitter Von der Leyen. Het voegt een culturele dimensie toe aan de Green Deal en versnelt de groene transitie met concrete veranderingen waarbij een combinatie van esthetiek, duurzaamheid en inclusie vooropstaat.

Het Stedelijk Europa-initiatief (EUI) is een nieuw instrument dat de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid in de periode 2021-2027 ondersteunt met een specifiek EFRO-budget van 450 miljoen euro. In elke lidstaat moet ten minste 8 % van de EFRO-middelen worden geïnvesteerd in prioriteiten en projecten die door steden zelf worden geselecteerd op basis van hun eigen strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Het EUI ondersteunt niet alleen innovatie, maar ook de capaciteiten van alle stedelijke gebieden in Europa. Het draagt bij tot empirisch onderbouwde beleidsvorming en uitwisseling van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling, onder meer via de stedelijke agenda voor de EU.

Het EUI wordt beheerd door de Commissie en de Franse regio Hauts-de-France. Het bouwt voort op de stedelijke innovatieve acties van de programmeringsperiode 2014-2020, maar is nog sterker gericht op stedelijke innovatie, duurzaamheid en reproduceerbaarheid in andere steden.

Meer informatie

Stedelijk Europa-initiatief

Website Nieuw Europees Bauhaus

 


zie eerder: Nieuw Europees Bauhaus: nieuwe acties en financiering om duurzaamheid te koppelen aan stijl en inclusie

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2021