16/12/2011

Nieuw energie-etiket. Goed voor u én voor de planeet!

Terug naar artikeloverzicht

De  Europese  Unie  heeft  het  energie-etiket herzien: het is niet alleen completer en bevattelijker, maar het verstrekt ook  meer informatie over de efficiëntie van apparaten en de bijhorende energiekosten. 

Het sinds de jaren 90 verplichte energie-etiket was oorspronkelijk alleen van toepassing op  koelkasten, maar  werd geleidelijk aan  uitgebreid naar  andere apparaten zoals droogkasten, wasmachines, enz. 

Het nieuwe etiket is van kracht sinds 30 november 2011 en houdt rekening met de marktontwikkelingen, zoals de stijging van het energieverbruik door de toename van elektrische apparatuur waarvan een groot aantal in waakstand blijft staan na gebruik en de aanzienlijke verbeteringen qua rendement en energiebesparing dankzij de nieuwe technologieën. 

Het nieuwe etiket is eenvormig voor heel Europa en classificeert de apparaten nog steeds volgens een dubbele letter/kleur-code vanaf A/groen (zeer energie-efficiënt) tot G/rood (weinig energie-efficiënt). Niettemin introduceert het ook andere elementen die essentieel zijn voor elke categorie producten, zoals waterverbruik, capaciteit in kg en geluidsemissie. 

En er zijn nog meer nieuwigheden. 

Terwijl de categorieën A+ en A++ eerst exclusief naar koelkasten verwezen, zijn ze nu van toepassing op alle producten vermeld in de kaderrichtlijn. 

Verder werd er een bijkomende categorie, A+++, overeenstemmend met de meest efficiënte   klasse,   aan   de   classificatieschaal   toegevoegd.   Zo   beschikken   de consumenten over een waaier van objectievere evaluatie- en vergelijkingscriteria zodat ze de beste keuze qua prijs/energie-efficiëntie kunnen maken. 

Aangezien de tekst door pictogrammen vervangen werd, is het etiket bevattelijker, waardoor minder energieverbruikende apparaten snel geïdentificeerd kunnen worden.

Deze  aanvullende  informatie-elementen  vervolledigen  de  “identiteitskaart”  van  het product en moeten de consument aanzetten om voor meer energie-efficiënte apparaten te kiezen en zo de concurrentie tussen de fabrikanten stimuleren voor meer energie-efficiëntie en bescherming van de planeet.

Bron : © 2010 Belgian Federal Government

_________________

Extra info : http://www.energy.eu/#energy-focus