06/09/2022

Nieuw compendium LUC: inwerkingtreding 1 september 2022

luchtemissies
Terug naar artikeloverzicht

Een nieuwe versie van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht, afgekort LUC, is, zoals eerder gecommuniceerd, op 1 september 2022 in werking getreden. Aan de erkende labo’s wordt gevraagd deze nieuwe versie vanaf deze datum toe te passen (art. 34, §5 VLAREL). De officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad volgt nog. Er is een retroactieve werking voorzien.

Het nieuwe compendium LUC is te vinden op Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC). De gewijzigde methoden ten opzichte van het huidige compendium dat op 15 januari 2021 in werking getreden is, zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2022’. In dit document vindt u een overzicht terug van alle wijzigingen ten opzichte van het huidige compendium.

Het gaat in totaal om 4 methoden die gewijzigd werden:

Voor de ringtesten LABS 2022 in september georganiseerd door de VITO in opdracht van het Departement Omgeving, moet een erkend laboratorium in de discipline lucht of een labo dat deze erkenning wenst te behalen de nieuwe versie van het compendium LUC dus toepassen.

Verder wensen we u nog te informeren dat er een nieuwe versie van het LUC in opmaak is met als vooropgestelde inwerkingtredingsdatum 15 januari 2023.
De gewijzigde methoden zijn terug te vinden in de kolom ‘Ontwerp MB 2023’ en in dit document is een overzicht van de wijzigingen terug te vinden.