18/06/2014

Nederlander kiest groenste oplossing voor terugdringen CO2-uitstoot

Terug naar artikeloverzicht

Onderzoek ECN toont dilemma's rondom inzet fossiele energie

Als Nederlanders moeten kiezen op welke manier zij de CO2-uitstoot willen terugdringen, kiest men voor grootschalige energiebesparing en opwekking van groene stroom. Energie uit kolen- en gascentrales waarbij de CO2 ondergronds wordt opgeslagen en kernenergie zijn minder populair. Dit biedt een uitdaging als het gaat om het creëren van publiek draagvlak voor de inzet van fossiele bronnen met CO2-opslag, een essentieel onderdeel voor het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Dat blijkt uit een diepgaand onderzoek dat Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Ecofys en de Universiteit van Utrecht hebben laten uitvoeren onder duizend Nederlanders. Deze groep is gevraagd een keuze te maken uit vier van de zeven opties, die elk een flinke reductie in CO2-emissies opleveren, waarbij duidelijk de gevolgen werden toegelicht.

Hoogste score
De optie om zelf energie te besparen via isolatie en zuinige apparaten en om zelf groene energie op te wekken via zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen scoort dan het best; acht op de tien Nederlanders kiest voor deze optie. Dat geldt ook voor besparingsmaatregelen en grootschalige windenergie. Driekwart van de Nederlanders kiest voor grootschalige inzet van biomassa. Ondergrondse opslag van fossiele CO2 en kernenergie staan maar bij hooguit een kwart van Nederlanders op het voorkeurslijstje.

Opmerkelijke uitkomsten
Deze uitkomsten zijn opmerkelijk omdat mensen is gevraagd te kiezen op basis van begrijpelijke en gebalanceerde informatie over alle voor- en nadelen van de verschillende opties. De gebalanceerde en door mensen vertrouwde informatie over de gevolgen van hun keuzes blijkt bepalend. "Meningen en daarop gebaseerde keuzes worden niet bepaald door een gebrek aan kennis of heersende misvattingen, maar vooral door de informatie over de gevolgen van de opties," stellen sociaal wetenschappers Marjolein de Best-Waldhober en Jessanne Mastop van ECN. "Mensen kunnen dus best heel rationeel zeggen: 'dat vind ik de voor- en nadelen van die optie', mits zij goed geïnformeerd zijn. Opvallend was dat mensen hun mening veel meer baseren op de voordelen die ze zien dan op de nadelen."

Publiek draagvlak voor energiebeleid is een uitdaging
Dit onderzoek toont aan dat Nederlanders heel goed te betrekken zijn bij de keuzes die op dit moment met betrekking tot het energiebeleid worden gemaakt, mits voorzien van goede informatie, maar dat wil nog niet zeggen dat er dan ook draagvlak is. Het onderzoek laat ook zien dat de inzet van CO2-afvang, hergebruik en opslag, in het recente energieakkoord - erkend als een essentieel onderdeel van onze toekomstige energievoorziening - een uitdaging biedt met betrekking tot het ontwikkelen van een publiek draagvlak.

Meer informatie
Meer details over de resultaten van het onderzoek kunt u vinden in het achtergrondartikel bij het onderzoek of het volledige (Engelstalige) onderzoeksrapport. Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact opnemen met Astrid Zander, Marketing & Communications van ECN, tel: +31 88 515 4556, mob: +31 6 2022 6600, e-mail: zander@remove-this-part-ecn.nl.

Achtergrond
Dit onderzoek was een onderdeel van het CATO2-programma. In het CATO2-programma werkten zo'n vierhonderd onderzoekers - afkomstig uit diverse bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten - aan technisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek naar CO2-afvang, -transport en -opslag. Op 19 en 20 juni a.s. worden de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd tijdens het afsluitende symposium in de RAI in Amsterdam. Het symposium wordt door Maria van der Hoeven, directeur van de IEA (International Energy Agency) geopend. Meer informatie vindt u op de CATO2-website.

Bron : ECN