06/06/2016

Navigator App

Terug naar artikeloverzicht

De mobiele Navigator maakt het mogelijk om alle wetgeving die beschikbaar is op de Navigator website te downloaden. 
Eenmaal de wetteksten zijn geïnstalleerd, kan je deze ook offline consulteren.
VLAREM, VLAREL, DABM, MER, VLAREBO, bodemdecreet, Milieuvergunningsdecreet en nog veel meer, steeds bij de hand.