03/11/2017

Nauwkeurigere windinformatie op Noordzee verlaagt kosten offshore windenergie

Terug naar artikeloverzicht

ECN, KNMI en Whiffle werken aan een nieuwe atlas met nauwkeurige informatie over wind op de Noordzee voor windenergietoepassingen. Als duidelijk is hoeveel wind er gemiddeld waait en hoe vaak het extreem hard waait, is een nauwkeurigere inschatting te maken van hoeveel energie je kunt opwekken met wind en hoe stevig je de windmolens moet maken zodat ze niet beschadigen of uitvallen. En als je zekerder weet wat de opbrengst van je windpark is, kun je goedkoper geld lenen van investeerders. Daarmee gaan de kosten voor windenergie op zee omlaag en dat is wat de overheid zich tot doel heeft gesteld.

ECN, KNMI en Whiffle (een spin-off van de TU Delft) bundelen hun expertise in het project DOWA (Dutch Offshore Wind Atlas), dat in juni 2017 is gestart en tot december 2019 duurt. Alle partijen hebben kennis van windcondities en windenergie, maar elke partij brengt ook specifieke kennis in. KNMI brengt met name kennis in over het berekenen van windklimaat (gemiddelden en extremen) met behulp van weermodellen, Whiffle heeft software ontwikkeld waarmee lokaal windinformatie kan worden berekend op een zeer hoge resolutie en ECN heeft specifieke kennis van windcondities bij windturbines en –parken.

In het DOWA-project wordt de huidige KNMI Noordzee Wind (KNW) atlas met windinformatie tot 200 m hoogte uitgebreid met 2014 tot nu, waardoor de dataset gebruikt kan worden voor het voorspellen van windenergieproductie van nu geplande windparken. Daarnaast wordt er een nieuwe atlas gemaakt die Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) heet. Deze is gebaseerd op verbeterde modellen en methodes en maakt gebruik van nauwkeurige windmetingen op vliegtuigen en satellieten die eerder niet gebruikt zijn. De nieuwe atlas geeft onder andere veranderingen van de wind binnen een etmaal (dag/nacht) beter weer en geeft windinformatie in hogere luchtlagen (600m). Bovendien kan op basis van informatie in de DOWA lokaal zeer nauwkeurige windinformatie worden afgeleid met de software van Whiffle. In het DOWA-project is ook aandacht voor de wind in de luwte van een individuele windmolen of een heel windpark. ECN heeft speciaal voor het DOWA project een LiDAR (Light Detection and Ranging) apparaat aangeschaft waarmee met behulp van laserlicht windvelden tot op enkele kilometers hoogte gescand kunnen worden. Met de steeds groter wordende windturbines worden windmetingen op grotere hoogte steeds belangrijker. 

Het DOWA-project wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksoverheid. De bedoeling is dat de informatie in de geactualiseerde KNW-atlas en de nieuwe DOWA beschikbaar is bij de tenders voor nieuwe windparken op zee aan de Hollandse kust-Zuid (Scheveningen) en de Hollandse kust-Noord (Egmond).

Contact en meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met onze experts opnemen via het online contactformulier.

 

Bron: ECN