Natuurdoelstellingen Gentse Kanaalzone. Toelichting bij het opstellen van het milieueffectrapport

Gepubliceerd op 30/04/2013

Net als voor de andere havengebieden in Vlaanderen is voor de Gentse Kanaalzone een strategisch plan ontwikkeld. In dat plan gaan economie, natuur en leefbaarheid samen. Om de natuurdoelstellingen van het strategische plan te realiseren, moet 205 hectare natuur worden gecreëerd in de nabijheid van de Gentse Kanaalzone. Die natuur moet gerealiseerd worden om tegemoet te komen aan het verlies van natuurwaarden door de havenontwikkeling. De publicatie licht toe welke wetgeving nageleefd moet worden, welke milieueffecten onderzocht moeten worden en welke gebieden in aanmerking komen. De publicatie bevat ook informatie over de manier waarop alle betrokkenen op de plannen kunnen reageren.

 

Uitgever: Departement Mobiliteit en Openbare Werken