04/12/2009

Natte natuur in het Schelde-estuarium

Terug naar artikeloverzicht

Een verkenning van de kosten en baten

Deze studie van Vito omvat een verkenning van de kosten en baten van mogelijke natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde estuarium (Vlaanderen en Nederland). De studie kadert in de voorbereiding van een lange termijn visie voor het Schelde-estuarium door de Vlaamse en Nederlandse regering en is in opdracht van de Vlaams-Nederlandse projectdirectie ProSes en is uitgevoerd in samenwerking met CPB. In dit rapport komen onder andere de volgende vragen aan de orde. Welke kosten en baten kunnen toegerekend worden aan natte natuur? Wat zijn de verschillen in kosten en baten tussen de verschillende typen nieuw te creëren natuur?

Downloaden PDF-bestanden

Downloaden van het achtergronddocument  (628 KB)
In dit document wordt dieper ingegaan op de methodologie gebruikt voor het inschatten van de maatschappelijke kosten van landbouw en de maatschappelijke baten van natuur. Ook zijn een aantal gemaakte assumpties bij het OMES-model terug te vinden.

Downloaden van het volledige rapport (2649 KB)

Downloaden van de 'Conclusies op hoofdlijnen' en de 'Samenvatting'   (1283 KB)