20/01/2017

Naar een circulair model voor bedrijfsmatig verpakkingsafval

Terug naar artikeloverzicht

Het is de taak van de industrie om verpakkingsafval in te zamelen en te verwerken. Het beheer van bedrijfsmatig verpakkingsafval (verpakkingen die niet tot huishoudelijk afval gerekend worden) valt al jaren onder de verantwoordelijkheid van VAL-I-PAC. Ook de komende vijf jaar zal VAL-I-PAC die taak op zich nemen. Dat staat in het besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) van 1 december 2016, dat ondertekend werd door de drie gewesten.

Premies

VAL-I-PAC heeft verschillende methodes ontwikkeld om de selectieve inzameling van verpakkingsafval te stimuleren. Premies bijvoorbeeld. Ook de volgende jaren zal VAL-I-PAC financiële steun bieden aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval te sorteren. Wel zullen de financiële middelen op een efficiëntere manier verdeeld worden.

Wat verandert er precies? De premies voor de selectieve inzameling van grote volumes gaan omlaag. Dat is immers vaak financieel voldoende aantrekkelijk voor bedrijven. Door de premies te verlagen, komt er budget vrij om de selectieve inzameling van specifieke stromen en sectoren nog meer te stimuleren. Zo wordt het startforfait (een extra eenmalig premie voor starters) uitgebreid naar alle afvalsoorten en komen er hogere vergoedingen voor spanbanden. Kortom: er wordt meer ingezet op kleinere bedrijven en minder grote stromen.

Kringloop sluiten

Ook op andere vlakken heeft VAL-I-PAC verbeteringen aangebracht. Zo zijn er sinds kort maatregelen om de administratieve last te beperken: de regels om lid te worden zijn vereenvoudigd, net als de aangiftes voor kleine ondernemingen. Daarnaast is er extra aandacht voor de transparantie en kwaliteit van de rapportage. Op die manier hoopt VAL-I-PAC een zo correct mogelijk beeld te krijgen van de bestemming en de toegepaste verwerkingstechniek van de ingezamelde afvalstoffen. Ook wil ze duidelijk in kaart brengen in welke regio's of sectoren er nog ruimte is voor meer selectieve inzameling – een doelstelling die verankerd is in de nieuwe erkenning. Want dat is uiteindelijk ons gezamenlijk doel: voor steeds meer verpakkingsmaterialen de kringloop sluiten om een duurzaam circulair model voor bedrijfsmatige verpakkingen te ontwikkelen. Met initiatieven als het kmo-plan en een sectorgerichte aanpak zoals het Clean Site System voor de bouwsector speelt VAL-I-PAC op die uitdaging in.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij