23/04/2004

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het besluit over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine.

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister Jef TAVERNIER:

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief het besluit over de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygine. De wijziging kadert in het beleid ter bestrijding van grensoverschrijdende luchtverontreiniging en geeft uitvoering aan twee Europese richtlijnen inzake de beperking van de emissies en de nationale emissieplatforms van bepaalde luchtverontreinigende stoffen. De emissiegrenswaarden van grote, kleine en middelgrote stookinstallaties, petroleumraffinaderijen en stationaire motoren worden verscherpt. Daarnaast worden onder meer enkele bepalingen inzake chemicalin gewijzigd, worden een aantal hoofdstukken in VLAREM II betreffende raffinaderijen en motoren met inwendige verbranding herschreven en wordt er een nieuwe tekst ingevoegd over het chemisch reinigen van textiel.

Bron : persdienst Vlaamse regering