24/08/2020

Ministers Diependaele en Demir dienen bezwaar in tegen windmolenpark Dalhem

windmolens_15
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dienen officieel bezwaar in tegen de komst van vijf windturbines in Dalhem. “De windmolens die Electrabel wil plaatsen, staan op luttele meters van de Vlaamse grens. Wij wisten nergens van, nochtans is dat verplicht. In de onmiddellijke nabijheid van het project zijn trouwens een aantal belangrijke Vlaamse erfgoedwaarden aanwezig”, klinkt het bij de Vlaamse ministers.

Electrabel NV heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om vijf windturbines te plaatsen in Dalhem. Het project ligt ten oosten van Bern en ten noorden van Warsage, langs de spoorlijn en de gemeentegrens met Voeren. Op enkele luttelere meters van het Vlaamse Gewest. “Wij wisten nergens van”, reageren Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Beide ministers dienden maandag formeel bezwaar in tegen het windmolenproject.

Samenwerkingsakkoord 4 juli 1994

Eerst en vooral verwijzen de ministers naar het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse en het Waalse Gewest. “De Waalse Regering heeft hier haar voeten geveegd aan het akkoord”, laat minister Diependaele in een reactie weten. “Normaal hadden wij formeel in kennis moeten gesteld zijn van het project. De windmolens komen op luttele meters van Voeren. Dat is dus niet gebeurd. Ik ben zwaar ontgoocheld in mijn collega-ministers van de Waalse Regering. Daarom heb ik samen met minister Demir beslist om formeel bezwaar in te dienen tegen het project.”

Onaanvaardbare impact op Vlaams erfgoed

Ten tweede legt het Waalse Milieuboek de verplichting op om de effecten van een project op erfgoed te onderzoeken. “In de onmiddellijke nabijheid van het project is een aantal belangrijke Vlaamse erfgoedwaarden aanwezig. Denk maar aan het Kasteel Altenbroek, de dorpskern van ’s Gravensvoeren of het beschermd cultuurhistorisch landschap”, vertelt minister Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed. “Het milieueffectenrapport geeft onomwonden toe dat het windmolenproject een aanzienlijk effect zal hebben op deze erfgoedwaarden. Het project heeft een onaanvaardbare impact op de Vlaamse beschermingsbesluiten.”

Hinder voor woningen op Vlaams grondgebied

Tot slot ziet Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir nog een probleem op het vlak van de Vlaamse biodiversiteit en vreest ze te veel hinder voor Vlaamse buurtbewoners. “Het windmolenpark is nefast voor de biodiversiteit in de streek. Electrabel geeft zelf toe dat de turbines een grote impact zullen hebben op gevoelige diersoorten. Bovendien zullen veel woningen op Vlaams grondgebied een aanzienlijke hinder ondervinden door slagschaduw, veel meer dan de Vlaamse grenswaarden toelaten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Collega Diependaele en ikzelf kunnen niet anders dan hiertegen in beroep gaan.”

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme