13/01/2020

Ministerraad van 10 januari 2020

Terug naar artikeloverzicht

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 160. Sleidinge–Witte Moer

Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields'. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van Brownfieldconvenant 160. Sleidinge–Witte Moer. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de inspraakvergadering aankondigen en organiseren samen met de betrokken gemeente.  

 


Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir 

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering definitief een reparatiebesluit goed van twee besluiten over waterproductie en watervoorziening. Het gaat om enerzijds het herstellen van een tekortkoming in het besluit over de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie rond de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie; en anderzijds een aantal rechtzettingen van het besluit met rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten rond de levering van drinkwater, de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement. Het herstelt een tekortkoming rond de keuringsverplichting van de privéwaterafvoer en de binneninstallatie.

 

Advies WaterRegulator Raad van State
BVR Nota aan de Vlaamse Regering

 


Instrumentendecreet omgevingsbeleid

Mededeling aan de Vlaamse Regering

Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 stelt een omgevingsbeleid voorop vanuit gebiedsgerichte en geïntegreerde realisaties in combinatie met een verbeterd instrumentarium. Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('instrumentendecreet'). Het zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 

Memorie van toelichting Mededeling aan de Vlaamse Regering Ontwerpdecreet

 

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad van 10 januari 2020