06/04/2020

Ministerieel Besluit standaardprocedures, geldigheid oriënterend bodemonderzoek en onverenigbaarheid vanaf 1 september 2020 van toepassing

bodemstaal
Terug naar artikeloverzicht

Gewijzigde standaardprocedures

De standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport wijzigen. De voorlopige beslissing van inwerkingtreding is 1 september 2020. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan de nieuwe procedures. Er is geen overgangsperiode.

Geldigheid oriënterend bodemonderzoek en onverenigbaarheid

Op 21 september 2018 keurde de Vlaamse regering een wijziging goed van het VLAREBO en het VLAREL. Twee artikelen van dit besluit traden niet in werking op 1 april vorig jaar. Het betreft de wijziging van artikel 64 van VLAREBO (geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek) en de wijziging van artikel 53/5 van VLAREL (onverenigbaarheid bodemsaneringsdeskundige). Voor beide artikelen bepaalt het wijzigingsbesluit van 2018 dat ze pas van kracht worden door een Ministerieel Besluit.

Inwerkingtreding vanaf 1 september 2020

Beide bepalingen zijn namelijk gekoppeld aan elementen die zijn opgenomen in de standaardprocedures. Doordat de inwerkingtreding van de nieuwe standaardprocedures momenteel wordt voorzien voor de datum van 1 september 2020 zullen ook de nieuwe voorwaarden voor de geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek en de onverenigbaarheid pas op die datum van kracht worden. In de  volgende Richtlijnen bodemsaneringsdeskundigen zullen we dieper ingaan op deze nieuwe voorwaarden.

Meer informatie

Raadpleeg hier de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe versies van de standaardprocedures.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij