10/06/2017

Minister Joke Schauvliege bevraagt gemeenten over de woonuitbreidingsgebieden

Terug naar artikeloverzicht
De 308 Vlaamse steden en gemeenten ontvingen deze week een brief met een bevraging over de woonuitbreidingsgebieden op hun grondgebied. De minister wil graag weten waar de gemeenten in de toekomst bij voorkeur nog woningen willen ontwikkelen, of waar net niet.
 
De Vlaamse Regering keurde een conceptnota goed over de opmaak van een zogenaamde positieve en een negatieve lijst voor de woonuitbreidingsgbieden. Maar alvorens deze lijsten worden opgesteld, wenst minister Schauvliege dat de gemeenten bottom-up hun visie kunnen meedelen. In een goed voorbereide online tool kunnen de gemeenten aangeven of de eerdere opties uit hun ruimtelijke structuurplannen nog steeds actueel zijn.
 
De open consultatie kadert binnen de doelstellingen van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Daarin stelt de Vlaamse Regering eensgezind dat wij voorzichtiger moeten omspringen met onze open ruimte. Toekomstige ontwikkelingen gebeuren het best op verstandig gekozen plaatsen en met een groter ruimtelijk rendement.
 
Het gaat om een advies en dus niet om een  definitieve beslissing. Daarvoor wordt eerst nog een regelgevende procedure uitgewerkt en doorlopen. De Vlaamse Regering werkt tevens aan een instrumentendecreet met correcte vergoedingen voor wie in de toekomst een bepaald terrein niet meer zou kunnen ontwikkelen.
 
Landelijke gemeenten kunnen in de positieve lijst expliciet aangeven welke woonuitbreidingsgebieden zij in de toekomst graag net wel willen ontwikkelen.
 
De antwoorden van de gemeenten worden verwacht tegen 7 juli 2017. 
 
Joke Schauvliege: "Ik kijkt met aandacht uit naar de resultaten van deze bevraging, als een volgende stap in de transitie naar een doordacht en gedragen ruimtelijk beleid voor Vlaanderen".
 
 
Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur