11/02/2002

Minister Dua wil Waals probleem invoer bodemverbeteraars bespreken

Terug naar artikeloverzicht

Naar aanleiding van de tweejaarlijkse beurs Agribex wil Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua het probleem van de invoer van bodemverbeterende producten uit Vlaanderen naar Walloni met haar collega Happart bespreken.

Vorige week vrijdag werd een transport van bodemverbeterende producten tegengehouden in Walloni en teruggestuurd naar Vlaanderen. Het Waals Gewest nam deze beslissing, verwijzend naar het totale verbod op invoer van mest uit Vlaanderen.

Minister Dua wijst erop dat er een duidelijk verschil is tussen de uitvoer van mest en de uitvoer van bodemverbeterende producten. Wat dit laatste product betreft, gaat het niet om afvalproducten maar om bodemverbeteraars. Zij zijn volledig conform met de Europese reglementering, ze worden door de federale overheid als dusdanig erkend en worden ook naar andere landen (o.a. Frankrijk) gexporteerd. Minister Dua begrijpt dan ook niet waarom de invoer van bodemverbeteraars tegengehouden werd.

Na het overleg met Waals minister van leefmilieu Fort werden, zoals afgesproken, reeds een aantal maatregelen genomen. De melding van transporten van mest (ruwe en dikke) worden ondertussen geweigerd omdat dit effectief geen duurzame oplossing is voor het Vlaams mestprobleem.

Minister Dua dringt dan ook aan op een constructieve instelling vanuit het Waals Gewest.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be